• ANBI-gegevens

  Op deze pagina vindt u de toelichting op de voorwaarden die vanaf 1 januari 2014 verplicht vermeld dienen te worden op de website van ANBI-instellingen.

  Beleidsplan
  Het beleidsplan van het HSK wordt gevormd door een Jaarplan Bestuur, een overzicht van de te verrichten werkzaamheden van het betreffende koorjaar, plus een Jaarschema. In het jaarplan staan de verantwoordelijke bestuursleden en hun taken. Daarnaast is er een „Jaarschema”, waarin de per koorjaar vastgestelde data beschreven staan. Beide schema’s zijn hier in te zien

  Jaarplan bestuur 2017-2018
  Jaarschema 2017 – 2018 versie 30 augustus 2017

  Jaarrekening
  Hieronder vindt u de jaarrekening van koorjaar 2016/2017.
  Eindafrekening + toelichting + balans aug 2017

  RSIN/fiscaal nummer
  821291762

  Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel: uittreksel_handelsregister_34359417

  Meedoen of komen kijken?

  Op de hoogte blijven?