• Bestuur

  Op dit moment bestaat het dagelijks bestuur uit:


  Voorzitter: Gerben Rebel

  Secretaris: Edith Ploeg

  Penningmeester: Jolien Oudenampsen

  Acquisiteur: Caira Dol

  Algemeen Bestuurslid: Zeger Kortekaas

  Wij zijn te bereiken via de volgende mailadressen:

  Voorzitter (Gerben Rebel) — voorzitter@haarlemsstudentenkoor.nl

  Penningmeester (Jolien Oudenampsen) — penningmeester@haarlemsstudentenkoor.nl

  Secretaris (Edith Ploeg) — info@haarlemsstudentenkoor.nl

  De rechtsvorm van het Haarlems Studenten Koor is een stichting; Stichting Haarlems Studenten Koor. Het stichtingsbestuur bestaat uit Annelie Bulsing, algemeen bestuurslid, Edith Ploeg, secretaris en Marijk Kuijt, voorzitter. Daarnaast is er een dagelijks bestuur,  bestaande uit studenten uit het koor, die zich op deze pagina hebben voorgesteld. Alle bestuursleden werken onbezoldigd. In sommige gevallen kunnen gemaakte kosten gedeclareerd worden, zoals secretariaatskosten. Voor declaraties wordt het declaratieformulier van het HSK gebruikt.

  Meedoen of komen kijken?

  Op de hoogte blijven?