• Het gedicht

   

  Bron: Wikipedia, de vrije encyclopediePoster Stabat Mater

  Stabat mater dolorosa (Latijn, Nederlands: De moeder stond bedroefd ) zijn de beginwoorden van een gedicht op de Moeder Gods in haar smart om de gekruisigde Christus. De auteur was waarschijnlijk een Fransiscaner monnik uit Frankrijk of Italië. Genoemd zijn: Johannes Fidenza (1221-1274), die later als kardinaal-aartsbisschop van Albano de naam Johannes Bonaventura aannam, en John Pecham, een Engelse student van Bonaventura, die twintig jaar in Parijs woonde. In het verleden werd het gedicht toegeschreven aan Jacopone van Todi, die wel een minder geslaagde versie schreef, de Stabat Mater Speciosa. Het gedicht behoort sinds 1727 tot de Rooms-katholieke misgezangen van het feest van Onze Lieve Vrouw van Smarten (15 september).

   

   

  1.

  Stabat mater dolorosa
  Iuxta crucem lacrimosa,
  Dum pendebat filius.
  Cuius animam gementem
  Contristatam et dolentem
  Pertransivit gladius.

  2.

  O quam tristis et afflicta
  Fuit illa benedicta
  Mater unigeniti
  Quae maerebat et dolebat.
  Et tremebat, cum videbat
  Nati poenas incliti.

  3.

  Quis est homo qui non fleret,
  Matrem Christi si videret
  In tanto supplicio?
  Quis non posset contristari,
  Piam matrem contemplari
  Dolentem cum filio?

  4.

  Pro peccatis suae gentis
  Vidit Iesum in tormentis
  Et flagellis subditum.
  Vidit suum dulcem natum
  Moriendo desolatum
  Dum emisit spiritum.

  5.

  Eia mater fons amoris,
  Me sentire vim doloris
  Fac ut tecum lugeam.
  Fac ut ardeat cor meum
  In amando Christum Deum,
  Ut sibi complaceam.

  6.

  Sancta mater, istud agas,
  Crucifixi fige plagas
  Cordi meo valide.
  Tui nati vulnerati
  Tam dignati pro me pati,
  Poenas mecum divide!

  7.

  Fac me vere tecum flere,
  Crucifixo condolere,
  Donec ego vixero.
  Iuxta crucem tecum stare
  Te libenter sociare
  In planctu desidero.

  8.

  Virgo virginum praeclara,
  Mihi iam non sis amara,
  Fac me tecum plangere.
  Fac ut portem Christi mortem,
  Passionis eius sortem
  Et plagas recolere.

  9.

  Fac me plagis vulnerari,
  Cruce hac inebriari
  Ob amorem filii,
  Inflammatus et accensus,
  Per te virgo sim defensus
  In die iudicii.

  10.

  Fac me cruce custodiri,
  Morte Christi praemuniri,
  Confoveri gratia.
  Quando corpus morietur
  Fac ut animae donetur
  Paradisi gloria.
  Amen.
  (Alleluia.)

  1.

  Naast het kruis, met schreiende ogen
  Stond de moeder, diep bewogen
  Toen de Zoon te sterven hing,
  En haar door het zuchtend harte,
  Overstelpt van wee en smarten,
  ’t Zevenvoudig slagzwaard ging.

  2.

  O hoe droef, hoe vol van rouwe,
  Was die zegenrijkste vrouwe,
  Moeder van Gods ene Zoon!
  Ach, hoe streed zij! ach, hoe kreet zij,
  En wat folteringen leed zij,
  Bij ’t aanschouwen van die hoon!

  3.

  Wie, die hier niet schreien zoude,
  Als hij ’t grievend leed aanschouwde,
  Dat Maria’s ziel verscheurt?
  Wie kan, zonder mee te wenen,
  Christus’ moeder horen stenen,
  Nu zij met haar zoon hier treurt?

  4.

  Voor de zonden van de zijnen
  Zag zij Jezus zo in pijnen,
  En de wrede geselstraf,
  Zag haar lieve Zoon zo lijden,
  Heel alleen de doodskamp strijden,
  Totdat Hij zijn geest hergaf.

  5.

  Geef, o Moeder! bron van liefde,
  Dat ik voel, wat U zo griefde,
  Dat ik met U medeklaag.
  Dat mij ’t hart ontgloeit van binnen,
  In mijn Heer en God te minnen,
  Dat ik Hem alleen behaag.

  6.

  Heil’ge Moeder, wil mij horen,
  Met de wonden mij doorboren,
  Die Hij aan het kruishout leed.
  Ach, dat ik de pijn gevoelde,
  Die uw lieve Zoon doorwoelde,
  Toen Hij stervend voor mij streed.

  7.

  Mocht ik klagen al mijn dag,
  En zijn plagen waarlijk dragen,
  Tot mijn jongste stervenssmart.
  Met U onder ’t kruis te wenen,
  Met uw rouw mij te verenen,
  Dat verlangt mijn zuchtend hart.

  8.

  Maagd der maagden! nooit volprezen,
  Wil voor mij niet bitter wezen,
  Laat mij treuren aan uw zij,
  Laat mij al de wrede plagen,
  En de dood van Christus dragen,
  Laat mij sterven zoals Hij.

  9.

  Laat zijn wonden mij doorwonden,
  Worde ik bij zijn kruis verslonden
  In het bloed van uwen Zoon.
  Moge ik in het vuur niet branden,
  Neem, o Maagd, mijn zaak in handen
  In het oordeel voor Gods troon.

  10.

  Christus, moge ik eens behalen,
  Als mijn levenszon gaat dalen,
  Door uw Moeder, palm en prijs.
  En als ’t lichaam dan zal sterven,
  Doe mijn ziel de glorie erven
  Van het hemels paradijs.
  Amen.
  (Halleluja)

  Meedoen of komen kijken?

  Op de hoogte blijven?