• Koor

  Het Haarlems Studenten Koor is een koor voor jongeren van 17 tot ongeveer 35 jaar, die van zingen houden. Het koor heeft als doel op hoog niveau muziek te maken.

  Het genre bestaat uit klassieke en moderne koorwerken, zowel korte a capella stukken als langere stukken met solisten en orkest. De bezetting van het koor is vierstemmig: sopraan, alt, tenor en bas.

  Het koor bestaat momenteel uit iets meer dan dertig mensen, waarvan  de meerderheid afkomstig is uit Haarlem. Niet alle leden studeren; sommigen moeten nog aan hun studie beginnen, anderen zijn er al mee klaar. Maar ook wie niet studeert is van harte welkom.

  Het Haarlems Studenten Koor bestaat vanaf 2008.

  Het koor is een zelfstandig koor, al doet de naam vermoeden dat er een verbinding is met een universiteit. De rechtspersoon van het koor is de Stichting Haarlems Studenten Koor.

  Het koor repeteert op donderdagavond in de Jansstraat op nummer 33, van 19.30 uur tot 22.00 uur. Voorafgaand aan de repetities wordt een eenvoudige biologische maaltijd geserveerd.

  Meedoen of komen kijken?

  Op de hoogte blijven?